Ik ben lid van het NIP en de NFG. Het is mogelijk dat jouw zorgverzekeraar op basis hiervan (een deel van) mijn behandelingen vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden een aantal sessies, anderen een deel van de sessies en sommige verzekeraars vergoeden helemaal niets. Neem hiervoor zelf contact op met je zorgverzekeraar.

Of en hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoed is een afspraak tussen jou en je zorgverzekeraar. Mocht een zorgverzekeraar besluiten niet over te gaan tot vergoeding dan is dit geheel op eigen risico.